اثربخشي زوج‌درماني يکپارچه نگر به روش دايمند بر هماهنگي زناشويي و شايستگي والدگري پس از زايش نخستين فرزند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثربخشي زوج‌درماني يکپارچه نگر به روش دايمند بر هماهنگي زناشويي و شايستگي والدگري پس از زايش نخستين فرزند :


تعداد صفحات : 24

پژوهش­های اخیر نشان‌گر کاهش سلامت روانی زوجین پس از زایش فرزند نخست است. بااین‌وجود, سلامت روانی زوجین همبستگی مثبت معنی­داری با گرایش زوجین به فرزند بیشتر داشتن و زایش فرزند پس‌ازآن دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشي زوج‌درماني يکپارچه نگر به روش دايمند بر هماهنگي زناشويي و شايستگي والدگري پس از زايش نخستين فرزند زوجین شهرستان اهواز در سال 1397 بود. بر این اساس, سه زوج که دارای تک‌فرزند کمتر از فرزند سه‌ساله بودند, به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه استفاده شد. زوج‌درمانی یکپارچه نگر به روش دایمند در سه مرحله خط پایه, مداخله و پیگیری انجام شد و زوجین به سنجه هماهنگی زناشویی و سنجه شایستگی والدگری پاسخ دادند. داده­ها به روش ترسیم دیداری, شناسه تغییر پایا (RCI) و فرمول درصد بهبود تحلیل شدند. زوج‌درمانی یکپارچه نگر به روش دایمند مای افزایش معنی­دار هماهنگی زناشویی (48/26 درصد بهبود) و احساس شایستگی والدگری (02/30 درصد بهبود) زوجین شد.برآیندهای این پژوهش نشان داد زوج‌درمانی یکپارچه نگر به روش دایمند می­تواند برای انتقال به مرحله والدگری کارساز باشد و خانواده درمانگران می­توانند از این روش درمانی برای بهبود روابط زناشویی زوجین ایرانی استفاده کنند.

لینک کمکی