نقش نيازهاي حسي در تبيين پايداري از منظر معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش نيازهاي حسي در تبيين پايداري از منظر معماري :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در عصر حاضر پایداری موضوع مورد بحث جوامع است, محققان نیز در پی یافتن ابعاد جدید آن می باشند. لذا در این پژوهش سعی بر آن است تا رابطه حس و پایداری را جستجو کرده و نقطه عطف آن با معماری تبیین شود. با بررسی اصول و اهداف پایداری عناوینی همچون؛ حس, نیاز و محیط نمایان می شوند که در بطن معماری وجود دارند. مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و مطالعات به روش کتابخانه ای انجام یافته است که در گام نخست به بررسی ابعاد و مفاهیم عمیق پایداری پرداخته و سپس با تعاریفی از حس و مروری بر نیازهای رفتاری و در نهایت بررسی نقش معماری در ایجاد این رابطه, حس را که از ارکان نیازهای رفتاری برشمرده می شود یکی از مولفه های اصلی معماری پایدار بیان می نماید. چنانکه خلق فضای پایدار را به مثابه معماری ای می داند که قادر به ارضای نیازهای حسی افراد باشد.

لینک کمکی