مقاله حضور ديلميان در تشکيلات نظامي حکومتهاي متقارن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حضور ديلميان در تشکيلات نظامي حکومتهاي متقارن :
تعداد صفحات :24

موقعیت جغرافیایی خاص منطقه دیلم به سبب دارا بودن نواحی کوهستانی وسیع ودست نیافتنی, موجب پرورش مردمانی جنگجو, رزمنده و سلحشور در این نواحیمیگردید که با مهارتهای خاص رزمندگی و فنون جنگی آشنا بودن . د اینان همواره ضمنجلوگیری از ورود سپاهیان مهاجم به این سرزمین, از استقلال منطقه خویش دفاعمیکردند. همین ویژگیها باعث گردید تا این ناحیه به صورت پایگاه مناسبی برای مخالفانحکومت مرکزی درآید و یکی از نخستین حکومتهای مستقل ایرانی شیعی یعنی علویانمقارن با تسلط خلفای عباسی از این منطقه سر برآورد. اهالی دیلم در کنار دارا بودنخصوصیات ذاتی و روحیه جنگندگی, با رشادت و سلحشوری توانستند ضمن بهرهوری ازفرهنگ و سنت کهن ایرانی در طول ادوار مختلف تاریخی و به خصوص همزمان باحکومتهای متقارن و پس از آن حداقل تا سده ششم هجری/ دوازدهم میلادی, بهصورت گروهها و امواج ورزیده نظامی در ارتشهای ایرانی و اسلامی حضور فعال و موثرداشته باشند. مقاله حاضر نیز بر آن است تا به بررسی چگونگی حضور و نقش نظامیدیلمیان در طی این ادوار بپردازد.

لینک کمکی