مقاله گسترش گفتمان انتقادي در عصر ناصري و پيامد هاي حاصل از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گسترش گفتمان انتقادي در عصر ناصري و پيامد هاي حاصل از آن :
تعداد صفحات :33

فرآیند مدرن سازی و اصلاحات تجددگرایانه در دوره‌ی ناصری, جنبه‌های گوناگون حیات سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, و فرهنگی جامعه‌ی آن روز را در بر گرفت. اساسی ترین عنصری که در فرآیند مدرن سازی در این دوران مؤثر واقع شد, عنصر نقد و اندیشه‌ی انتقادی است. در مقاله حاضر, ضمن بررسی جایگاه‌های ظهور گفتمان انتقادی, ویژگی‌های این گفتمان و نتایج حاصل از رواج آن ارزیابی و نشان داده شده است. که علی‌رغم تنوع کانون های ظهور این گفتمان, وجوه اشتراکی چون نگرش نقادانه, آگاهی بخشی, ناخرسندی از وضع موجود و تأکید بر ضرورت اصلاحات را می‌توان در هم آنها مشاهده کرد. ضرورتی که هیأت حاکم آن عصر را به انجام اصلاحات تجددگرایانه وادار ساخت.

لینک کمکی