مقاله کريم خان زند و تقي خان يزدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کريم خان زند و تقي خان يزدي :
تعداد صفحات :24

پس از کشته شدن نادرشاه به سال 1160 قص 1747م, کریم خان زند برای تثبیت اقتدار خود در ایران باختری و مرکز آن اصفهان, درگیر نبردهای سخت 15 ساله با قدرتمندانی چون آزادخان افغان و محمدحسن خان ‌قاجار شد. همزمان, دو ایالت مرزی آن قلمرو, یعنی یزد و کرمان, سلطه‌ی خان زند را برنتافتند: کرمان سرکشی آغاز کرد و در یزد خان بافقی مشهور به تقی خان یزدی خود را مستقل خواند. نافرمانی دو ایالت, به ویژه یزد, اصفهان, مرکز بالفعل کریم خان را تهدید نموده و اقتدار او در سرتاسر قلمروش را به چالش می کشاند. خان زند پس از فتح یزد و منکوب نمودن تقی خان, در راستای استراتژی اصلی خود که همانا رفع تهدید از اصفهان و تثبیت اقتدار در قلمرو بود, خان یزدی را در سمت حکومت یزد ابقا نمود. تاکنون در این باره پژوهش مستقلی انجام نشده و نگارنده بر آن است تا با بهره گیری از مطالعات و به ویژه منابع, اهمیت اصفهان و ایران باختری در آن روزگار, جایگاه کلیدی یزد در حفظ سلطه‌ی وکیل بر شهر و ایران یاد شده و به ویژه نقش تقی خان یزدی در این راستا را تبیین نماید. ناگفته نماند که افزون بر عوامل سوق الجیشی, ملاحظات اقتصادی نیز در این باره مؤثر بوده است.

لینک کمکی