مقاله سياست داخلي و خارجي الناصرالدين الله در اداره ممالک اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست داخلي و خارجي الناصرالدين الله در اداره ممالک اسلامي :
تعداد صفحات :45

ابوالعباس احمدبن مستضئی, ملقب به الناصرلدین­الله که دوران وی از همه خلیفگان عباسی طولانی­تر بوده, درحوزه سیاست داخلی و خارجی کوشش­هایی کرد که شوکت دیرین خلافت را هم چون روزگار نخست آن بازپس آرد. کشاکش­ها ومنازعات جانشینی میان سلاجقه از یک طرف , و توسعه­طلبی دولت خوارزمشاهیان و اصطکاک آنان با دولت غوریان از طرف دیگر, فرصت طلایی برای تحقق آرزوی خلیفه به منظور بالابردن وزنه خلافت به عنوان عالی­ترین منصب دیپلماسی درجهان اسلام فراهم کرد. او با تشکیل اتحادی با زنگیان و ایوبیان در مصر و شام علیه دشمنی مشترک, یعنی صلیبی­ها, توانست ضمن استقرار نفوذ خلافت در آن ممالک, از آنان چون سد دفاعی در برابر مهاجمان مسیحی استفاده کند و با این کار و با آسودگی خاطر, با اسماعیله ایران و غوریان نیز علیه دولت خوارزمی متحد گشت و به مهار قدرت آنان برآمد. در این مقاله, نویسنده کوشیده, پس از ارزیابی حیات مذهبی و علمی الناصر, مجموعه اقدامات و تحرکات او را در دروان چهل­وهفت سال خلافتش در حوزه سیاست داخلی و خارجی مبنی بر پیشبرد مقاصد سیاسی حکومت مورد بررسی قرار دهد.

لینک کمکی