مقاله اثر مقادير مختلف و اندازه ذرات کاني هاي آلومينوسيليکاته و گلاکونيت ‎بر ناپديد شدن شکمبه اي ماده خشک، مصرف خوراک، قابليت هضم مواد مغذي و فراسنجه هاي خوني گوسفند دالاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر مقادير مختلف و اندازه ذرات کاني هاي آلومينوسيليکاته و گلاکونيت ‎بر ناپديد شدن شکمبه اي ماده خشک, مصرف خوراک, قابليت هضم مواد مغذي و فراسنجه هاي خوني گوسفند دالاق :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

به منظور بررسی اثر کانی­های آلومینوسیلیکاته طبیعی و گلاکونیت در تغذیه گوسفند, دو آزمایش مستقل انجام شد. در آزمایش اول, ناپدید شدن ماده خشک این کانی­ها, در دو سطح اندازه ذرات 1-85/0 میلی­متر و 5/0> میلی­متر به روش کیسه­های نایلونی بررسی شد. بدین منظور, سه رأس گوسفند نر فسیتوله شده نژاد دالاق در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چیدمان فاکتوریل 2×4 مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمایش دوم, اثر جیره­ای سطوح مختلف زئولیت و پرلیت بر میزان مصرف خوراک, قابلیت ­هضم ظاهری مواد مغذی, رطوبت مدفوع و فراسنجه­های خونی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح چرخشی با 4 تیمار, 4 دوره و 4 رأس میش بالغ انجام شد. هر دوره آزمایشی, 15 روزه بود که 10 روز به­عنوان دوره عادت­پذیری و 5 روز برای جمع­آوری کل مدفوع در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد, جیره شاهد + دو درصد زئولیت, جیره شاهد + دو درصد پرلیت و جیره شاهد + یک درصد زئولیت + یک درصد پرلیت بود. از لحاظ ناپدید شدن ماده ­خشک بین دو اندازه فیزیکی کانی بنتونیت تفاوت معنی­داری وجود نداشت (05/0P>), در حالی­که در دیگر کانی­ها این مقدار برای اندازه درشت­تر هرکانی, در هر زمان, به­طور معنی­داری کمتر از اندازه ریزتر آن کانی بود (05/0P<) به­طوریکه بیشترین اختلاف در مورد زئولیت در زمان 48 ساعت و به ترتیب برابر با 71/6 و 03/52 درصد در مورد اندازه درشت­تر و ریزتر بود. آزمایش دوم نشان داد که قابلیت ­هضم ظاهری پروتئین ­خام, کلسیم و فسفر در تیمار دریافت کننده 2 درصد زئولیت به طور معنی­داری بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0P<). استفاده از 2 درصد زئولیت و پرلیت در جیره, می­تواند سبب بهبود عملکرد میش­ها شود.

لینک کمکی