مقاله بررسي ميزان شيوع فصلي مايت واروا در زنبورستان‌هاي استان فارس در سال 1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان شيوع فصلي مايت واروا در زنبورستان‌هاي استان فارس در سال 1391 :
تعداد صفحات :17

هدف این مطالعه تعیین میزان آلودگی فصلی کلنی‌های زنبور استان فارس به مایت واروا زنبور عسل و به‌دست آوردن میزان آلودگی در مناطق مورد بررسی است. در طول سال 1391 در هر فصل 30 زنبورستان و از هر زنبورستان 10 کندو به طور تصادفی انتخاب شد و از هر کندو 15 زنبور به طور تصادفی نمونه برداری شد. برای تعیین میزان آلودگی زنبوران بالغ, نمونه‌ها درون ظروف شیشه‌ای حاوی الکل اتانول 70 درصد قرار داده شد. برای تعیین میزان آلودگی مراحل لاروی, در زمان مناسب از قسمت کناری قاب‌های یک کندو از هر زنبورستان قطعه‌ای به ابعاد 5×5 سانتی‌متر جدا و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شد و پس از خارج نمودن تکه‌های شان با کمک یک پنس درپوش حجرات را برداشته و نوزادان را خارج کرده و بدن لارو و درون هر حجره از نظر وجود آلودگی بررسی شد و نتایج حاصله ثبت شد. طبق نتایج به دست آمده, کمترین درصد آلودگی (30%) مربوط به فصل بهار و بیشترین درصد آلودگی (50%) در فصل زمستان مشاهده شد. درصد آلودگی سالانه 2/39 درصد بود. میزان آلودگی سالانه مراحل لاروی نیز 50 درصد به ثبت رسید. با توجه به یافته‌های آماری, بین فصول اختلاف معنی‌داری دیده نشد (05/0P<).

لینک کمکی