مقاله تاثير جاذب طبيعي بنتونيت در کاهش اثرات منفي آفلاتوکسين B1 بر عملکرد و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير جاذب طبيعي بنتونيت در کاهش اثرات منفي آفلاتوکسين B1 بر عملکرد و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

هدف از این آزمایش بررسی تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین B1 بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی بود. برای اجرای آزمایش تعداد 256 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 در 4 تکرار و در هر تکرار 16 قطعه­ در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. جیره­های آزمایشی شامل: 1- جیره ­پایه (شاهد)؛ 2- جیره ­پایه + 5 گرم در کیلوگرم بنتونیت؛ 3- جیره­ پایه + 1 میلی­گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 و 4- جیره­پایه + 1 میلی­گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 + 5 گرم در کیلوگرم بنتونیت بودند. جوجه­ها, تیمارهای آزمایشی را از سن 1 الی 35 روزگی دریافت کردند. صفات مربوط به عملکرد به­صورت هفتگی اندازه­گیری شد. در سن 28 روزگی تعداد 2 پرنده از هر تکرار به­صورت تصادفی انتخاب و آنتی­ژن گلبول قرمز گوسفندی تزریق شد. در پایان دوره آزمایشی تعداد 4 پرنده از هر تیمار کشتار و وزن نسبی بخش­های مختلف لاشه و اندام­های لنفاوی آن اندازه­گیری شد. آفلاتوکسین B1 در مقایسه با جیره­ شاهد سبب کاهش افزایش وزن بدن و خوراک مصرفی و بدتر شدن ضریب تبدیل غذایی در طی دوره­های پرورشی آغازین و رشد شد (05/0P<). افزودن بنتونیت به جیره غذایی اثرات سو آفلاتوکسین بر مصرف خوراک و افزایش وزن بدن جوجه­های گوشتی را کاهش داد ولی تفاوت معنی­داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت. از لحاظ سیستم ایمنی, شاخص وزن نسبی بورس فابرسیوس و میزان تولید پادتن بر علیه گلبول قرمز گوسفند با مصرف جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین بطور معنی­دار کاهش یافت (05/0P<). به­طور کلی مکمل­سازی جیره غذایی با بنتونیت ایرانی مورد استفاده در این آزمایش باعث کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین بر عملکرد جوجه­های گوشتی شد, بنابراین از این توکسین بایندر می­توان تا 5 گرم در کیلوگرم به عنوان جاذب سم استفاده کرد.

لینک کمکی