مقاله تعيين ارزش غذايي و بررسي امکان سيلو کردن بقاياي کدو آجيلي با استفاده از کاه، سبوس گندم و اوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ارزش غذايي و بررسي امکان سيلو کردن بقاياي کدو آجيلي با استفاده از کاه, سبوس گندم و اوره :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارزش غذایی بقایای کدو ­آجیلی و بررسی امکان سیلو کردن آن با استفاده از کاه, سبوس گندم و اوره بود. داده­ها با استفاده از آزمایش فاکتوریل 3×4 در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه شدند. ترکیب شیمیایی بقایای کدو آجیلی قبل از سیلو کردن تعیین شد. قبل از تهیه سیلو, کاه­ گندم, سبوس ­گندم و اوره (به ترتیب با نسبت­های 90, 8 و 2 درصد) مخلوط شدند. سپس بقایای کدو با مخلوط تهیه شده در نسبت­های مختلف سیلو شدند که شامل 70, 75, 80 و 85 درصد بقایای کدو و به ترتیب 30, 25, 20 و 15 درصد مخلوط بود. مواد ­سیلو شده 30 و 60 روز پس از سیلو کردن باز شدند. ارزش غذایی مواد سیلو شده­ با استفاده از آزمون تولید گاز در زمان­های صفر, 30 و 60 روز پس از سیلو کردن تعیین شد. کربوهیدرات­های محلول در آب, ماده­ خشک, خاکستر خام, پروتئین­خام و چربی ­خام بقایای کدو آجیلی قبل از سیلو کردن به­ ترتیب 81/6, 68/9, 46/11, 69/21 و 87/5 درصد بود. با افزایش نسبت بقایای کدو در مواد سیلویی, مقدار pH و ازت آمونیاکی کاهش, ولی ظرفیت ­بافری و کربوهیدرات­های محلول باقی­مانده افزایش یافت. داده­های حاصل از آزمون تولید گاز نشان داد که سطح بقایای کدو اثر معنی­داری بر بخش­های b (پتانسیل تولید گاز) و L(زمان تاخیر) نداشت, اما بر بخش C(سرعت تخمیر و تولید گاز) اثر معنی­داری داشت (05/0P­<­). به طور کلی نتایج نشان داد سیلو کردن بقایای کدو با استفاده از مخلوط کاه ­گندم, سبوس ­گندم و اوره به مدت 30 روز می­تواند روش مناسبی برای حفظ مواد مغذی آن ­باشد.

لینک کمکی