ايران و انقلاب هاي 2011 خاورميانه: برداشت ها و اقدامات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ايران و انقلاب هاي 2011 خاورميانه: برداشت ها و اقدامات :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات انقلاب اسلامي

تعداد صفحات :29

به ادعای نویسنده در حالی که دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر این است که تحولات خاورمیانه متاثر از انقلاب اسلامی بوده و عمدتا ماهیت اسلامی دارد, اما برداشت غالب در قوه مجریه, به ویژه ریاست جمهوری, بر این است که تحولات خاورمیانه عمدتا ناشی از توطئه آمریکایی اسرائیلی یا تحت عنوان بیداری انسانی بوده و هدف آن, تجزیه و تضعیف جهان اسلام است. این دو برداشت مختلف به دو نوع اقدام عملی در سیاست خارجی ایران منجر شده است. حمایت از خیزش مردمی در منطقه و توسعه مناسبات در سطح جامعه, نتیجه برداشت اول است, درحالی که تحکیم روابط دولت ایران با دولت های منطقه برای جلوگیری از بی ثباتی و تجزیه و تضعیف این کشورها, نتیجه برداشت دوم است. باور نگارنده این است که تحولات خاورمیانه در قالب مفهوم بیداری اسلامی قابل تبیین بوده و نمی توان این تحولات را به پروژه آمریکایی- اسرائیلی فروکاست, هرچند در سیاست خارجی ایران هر دو نوع اقدام ضروری است.
کلید واژه: بیداری اسلامی, بیداری انسانی, سیاست خارجی جمهوری اسلامی, برداشت, اقدام

لینک کمکی