نظريه بيداري اسلامي بر اساس انديشه سياسي مقام معظم رهبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نظريه بيداري اسلامي بر اساس انديشه سياسي مقام معظم رهبري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات انقلاب اسلامي

تعداد صفحات :21

از نظر آیت اله خامنه ای, بیداری اسلامی واقعیت انکارناپذیری در مقابل (احساس تحقیرشدگی) است که استعمار غرب طی قرون گذشته به جوامع اسلامی تحمیل کرده است؛ بااین وصف, از نظر معظم له بیداری اسلامی همان (عزت اسلامی) است که در اثر انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک الگوی زنده و پویا در برابر چشم مسلمانان جلوه گر شده است و این الگو تا آخرین مراحل, (تمدن غرب) و نظام (لیبرال دمکراسی) را به چالش می کشد.
کلید واژه: بیداری اسلامی, احساس تحقیرشدگی, عزت اسلامی, تمدن غرب, تمدن نوین اسلامی, الگوی نظام سازی

لینک کمکی