توسعه تعاملات نهادهاي علمي و صنعتي بر اساس نظام ملي نوآوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توسعه تعاملات نهادهاي علمي و صنعتي بر اساس نظام ملي نوآوري :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : صنعت و دانشگاه

تعداد صفحات :13

برقراری و تقویت روابط میان نهادهای علمی و بنگاه های صنعتی از مهم ترین موضوعات سیاست گذاری نوآوری در کشورهای مختلف است. ایجاد و تقویت این ارتباطات, زمینه ایجاد, انتقال و انتشار و بهره وری از ذخایر دانش در سطح نظام ملی نوآوری را فراهم می سازد. در کشورهای مختلف, مکانیزم های رسمی و غیررسمی مختلفی برای ارتباط میان بخش های علمی و صنعتی استفاده می شود که می توان از تجارب آنها برای ایجاد این ارتباطات در کشور الگوبرداری کرد.در مقاله حاضر, تجارب نهادهای برخی از کشورها که مرتبط با ایجاد ارتباط بخش علمی (دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی) و بخش صنعتی و کمک به تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و گسترش شرکت های دانش بنیان می باشند, مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدلی مفهومی برای شناخت و ارزیابی تعاملات بخش های علمی و صنعتی ارایه شده است. چارچوب پیشنهادی این مقاله می تواند تبیین کننده ابعاد مختلف ایجاد ارتباط بخش های علمی و صنعتی باشد.
کلید واژه: نهادهای علمی, بنگاه های صنعتی, کانال های تعاملی, نهادهای انگیزشی, نظام ملی نوآوری

لینک کمکی