معيارهاي مکان گزيني و طراحي مسيرهاي دوچرخه سواري (با تاکيد بر شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معيارهاي مکان گزيني و طراحي مسيرهاي دوچرخه سواري (با تاکيد بر شهر اصفهان) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جامعه شناسي کاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)

تعداد صفحات :24

رشد روز افزون شهر نشینی, جمعیت شهری و به تبع آن رشد عبور و مرور و رفت و آمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه موتوری در سطح برون و درون شهری, مشکلات بسیاری را در سیستم حمل و نقل ایجاد نموده است. بر این اساس برای کاهش معضلات ترافیک, حمل و نقل و آلودگی هوا برنامه ها و طرحهای متنوعی اجرا می گردد. یکی از برنامه هایی که با اجرای عملی و صحیح آن می توان تا حد قابل توجهی آرامش را به سیستم حمل و نقل و عبور و مرور شهری باز گرداند, توسعه حمل و نقل انسان گرا (پیاده روی _ دوچرخه سواری) می باشد.در این پژوهش چگونگی انتخاب معیارهای صحیح و مناسب برای مسیرهای دوچرخه در مناطق مختلف با توجه به موقعیت مکانی و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در طراحی مسیرهای دوچرخه هر اندازه به کیفیت طراحی توجه گردد و معیارهای مناسب برای مسیرهای دوچرخه سواری در نظر گرفته شود استفاده از دوچرخه و در نتیجه گسترش دوچرخه سواری در امر حمل و نقل درون شهری, گذران اوقات فراغت توسط افراد مختلف بیشتر می گردد, زیرا امنیت و آرامش خاطر استفاده کنندگان که از عوامل بسیار مهم در طراحی مسیر می باشد, در نظر گرفته شده است.روش پژوهش در این تحقیق توصیفی, تحلیلی بوده, جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و میدانی انجام گرفته که با استناد به طرح های اجرا شده و معیارهای طراحی مربوط به موضوع, بررسی و نتیجه گیری شده است.
کلید واژه: دوچرخه, دوچرخه سواری, طراحی, معیار, مکان گزینی

لینک کمکی