رويکرد سيستمي به کيفيت در آموزش عالي در چارچوب نظام نوآوري ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رويکرد سيستمي به کيفيت در آموزش عالي در چارچوب نظام نوآوري ملي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : صنعت و دانشگاه

تعداد صفحات :14

در کشورها, نظامی وجود دارد بنام (نظام نوآوری ملی) که شبکه ای است متشکل از نهادهای مختلف که در ارتباط منطقی با یکدیگر, ضمن برقراری جریان اطلاعات و تبادل فی مابین, زمینه و بستر مناسب تولید و توسعه علم و فناوری را فراهم می سازد. این نظام, زنجیره ارزشی ایده تا محصول و بازار را شکل می دهد و فضای نوآوری و فعالیت های نوآورانه را در سرتاسر این زنجیره مهیا می کند.آموزش عالی یکی از اجزای اصلی و محوری در این شبکه و نظام است. در نتیجه مفاهیم کیفیت در آموزش عالی در چارچوب نظام نوآوری ملی که در هزاره سوم حتی به (نظام نوآوری ملی باز) نیز تبدیل شده است, قابل بررسی و تحلیل می باشد. در واقع با رویکرد سیستمی, کیفیت در آموزش عالی از طرفی تاثیرپذیر از (نظام نوآوری ملی باز) است و از سوی دیگر تاثیرگذار بر آن نیز خواهد بود. بنابراین کیفیت در آموزش عالی مقوله ای است چندبعدی که مستلزم برنامه کیفیت و مدیریت بر آن است.این مقاله قصد دارد ضمن بیان جایگاه آموزش عالی در نظام نوآوری ملی و تاکید بر تحول ایجاد شده در ماموریت دانشگاه ها, نقش مدیریت تکنولوژی را نیز در بحث کیفیت با نگاه سیستمی منعکس سازد. سپس باتشریح دیدگاه ها و مدل ها در خصوص کیفیت در آموزش عالی, تعریف کیفیت را با توجه به جایگاه و ماموریت جدید آموزش عالی, بهمراه مدل مفهومی پیشنهادی ارائه نماید. بدیهی است کیفیت مفهومی است که باید بصورت جریان و فرهنگ نه صرفا ابزاری, در محیط های آموزش عالی نگریسته شود تا زمینه های نهادینه شدن آن فراهم آید. در این ارتباط ضروری است که برنامه کیفیت کوتاه مدت و بلندمدت بطور هماهنگ و موازی در چارچوب نظام نوآوری حاکم بر آموزش عالی تدوین, برنامه ریزی و اجرا شود.
کلید واژه: کیفیت در آموزش عالی, نظام نوآوری ملی باز, رویکرد سیستمی در کیفیت

لینک کمکی