عنوان فارسي: انقلاب اسلامي و عرفان با رويکردي به آراي امام خميني (عنوان عربي: الثورة الاسلامية والعرفان آراء الامام الخميني نموذجا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: انقلاب اسلامي و عرفان با رويکردي به آراي امام خميني (عنوان عربي: الثورة الاسلامية والعرفان آرا الامام الخميني نموذجا) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات انقلاب اسلامي

تعداد صفحات :26

چکیده فارسی:روح الهی- توحیدی و روحیه معنوی- عرفانی امام در حدوث و بقای انقلاب اسلامی تاثیر کامل داشته و گفتمان حاکم بر آن شده است. مقاله حاضر به بررسی نقش عرفان (البته با قرائت امام خمینی) بر انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی بر عرفان گرایی و معنویت گروی و رویکردی انتقادی به نسبت عرفان و سیاست در اندیشه برخی متفکران و عرفان واره های جدید پرداخته است.مساله اصلی مقاله, تحلیل ترابط و تعامل عرفان و انقلاب اسلامی است تا نشان دهد که عرفان امام خمینی (ره) نقش بنیادین از حیث معرفت شناختی- جامعه شناختی در آن داشته و قرائت امام از عرفان, قرائتی جامع و کامل, جهادی- حماسی و عدالت خواهانه است. چکیده عربی:لقد کانت للروح الالهیه - التوحیدیه والمعنویه - العرفانیه التی حملها الامام الخمینی تأثیرا کبیرا علی انطلاق الثوره الاسلامیه و دیمومتها, و علی الخطاب السائد فیها. والمقال یبحث فی دراسه دور العرفان (قرا ه الامام الخمینی) فی الثوره الاسلامیه, و ایضا تأثیر الثوره الاسلامیه علی الاتجاه العرفانی والتوجه نحو الروحانیات, کما انه یقدم قرا ه نقدیه للعرفان والسیاسه فی فکر بعض المفکرین والعرفانیین الجدد. اما السؤال الاساس الذی یقوم علیه البحث, فهو تحلیل العلاقه والترابط بین العرفان والثوره الاسلامیه, لیبین فی النهایه الدور الاساسی الذی لعبه عرفان الامام الخمینی من النواحی المعرفیه والعلمواجتماعیه فیها, و لیقول ان قرا ه الامام الخمینی العرفانیه, کانت قرا ه جامعه و تامه, جهادیه و حماسیه تهدف الی العداله.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: انقلاب اسلامی, عرفان, ولایت ظاهری و باطنی, معنویت, سیاست (کلیدواژه عربی: الثوره الاسلامیه, العرفان, الولایه الظاهریه والباطنیه, المعنویه, السیاسیه)

لینک کمکی