عنوان فارسي: انقلاب اسلامي ايران و بنيان هاي نظري الگوي مناسبات فرهنگي فرد و دولت (عنوان عربي: الثورة الاسلامية الإيرانية والاسس النظرية لنموذج العلاقات الثقافية بين الفرد والحکومة)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: انقلاب اسلامي ايران و بنيان هاي نظري الگوي مناسبات فرهنگي فرد و دولت (عنوان عربي: الثورة الاسلامية الإيرانية والاسس النظرية لنموذج العلاقات الثقافية بين الفرد والحکومة) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات انقلاب اسلامي

تعداد صفحات :35

چکیده فارسی:انقلاب اسلامی ایران به لحاظ اهداف و آرمان های آن, انقلابی فرهنگی است. ازاین رو, تحقق اهداف و آرمان های آن مستلزم طراحی الگوی مناسبات فرهنگی و پیاده کردن آن است. مقاله حاضر با اشاره ای کوتاه به رویکردهای مختلف در مناسبات فرهنگی فرد و دولت, به توضیح رویکرد (تعاملی) مناسبات فرهنگی فرد و دولت از دیدگاه اسلام می پردازد. بر طبق این رویکرد, فرد فرهنگی سازنده جامعه و دولت فرهنگی دانسته شده, اما در برابر جامعه و دولت فرهنگی نیز زمینه ساز توسعه و کمال فرهنگی فرد تلقی می شود. نگارنده با مطالعه برخی از آیات قرآن کریم و سنت فرهنگی پیامبر اسلام (ص) چگونگی مخاطب قرار گرفتن فرد در عرصه فرهنگ و در نتیجه تقدم وی در فرایند فرهنگ سازی را توضیح داده, سپس به توضیح مسوولیت های مهم جامعه و دولت فرهنگی در توسعه و کمال فرهنگی فرد از دیدگاه اسلام می پردازد. چکیده عربی:تعتبر الثوره الإسلامیه من ناحیه الأهداف والآمال والطموحات ثوره ثقافیه. من هنا فأن تحقیق اهدافها و طموحاتها و آمالها یتطلب التخطیط لصیاغه نموذج العلاقات الثقافیه و تطبیقه علی ارض الواقع. و یتطرق هذا المقال الی شرح و تبیین طریقه و اسلوب التعامل فی العلاقات الثقافیه بین الفرد والحکومه من وجهه نظر الإسلام (الرؤیه الإسلامیه). وفق هذا الاسلوب یعتبر الفرد المثقف من صناع المجتمع والحکومه الثقافیه و فی المقابل یعتبر المجتمع والحکومه الثقافیه هما اللذان یمهدان ارضیه التنمیه والتکامل الثقافی للفرد. کاتب هذا المقال یسعی من خلال دراسه عدد من آیات القرآن الکریم والسنه الثقافیه للنبی الأکرم (ص) ان یبین لنا کیف یجب ان یخاطب الفردعلی الصعید الثقافی و فی النتیجه یشیر الی ان الفرد هو المقدم فی عملیه التثقیف و صناعه الثقافه. ثم یتطرق الی تبیین المسؤولیات المهمه الملقاه علی عاتق المجتمع والحکومه الثقافیه فی مجال تنمیه و تکامل الفرد من وجهه نظر الإسلام.
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: انقلاب اسلامی ایران, فرد, دولت, مناسبات فرهنگی فرد و دولت (کلیدواژه عربی: الثوره الإسلامیه الایرانیه, الفرد, الحکومه, العلاقات الثقافیه بین الفرد والحکومه)

لینک کمکی