حکمت هنر اسلامي و زيبايي شناسي در پيدايش معماري مساجد ايراني

س یا همایش : دوازدهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تکنولوژي کميسيون پنجم:سرزمين پايدار،معماري و شهرسازيتعداد صفحات :14چکیده مقاله: مقدار مباحث فلسفی مربوط در هنر و زیبایی شناسی در میراث فکری و فلسفی اسلامی اندک است. هنگام ترجمه فلسفه یونانی در قلمروحکومت اسلامی، حکمای اسلامی، به بعد هنری این فلسفه توجه شایانی نکردند و اکثر حکمای اسلامی از حد فن شعر ارسطو و افلاطون فراتر نرفتند. هنر اسلامی نتیجه گسترش اسلام و تاسیس تمدن بزرگ اسلامی است. هنر اسلامی دستاورد مشترک تمام ملل اسلامی است که سهم مشارکت بعضی، مانند ایرانیان بسیار شگرف بوده است. از دیربا

ابعاد حقوقي بازار سرمايه غيرمتشکل؛ با نگرش تطبيقي در حقوق ايالات متحده آمريکا

مایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده‌ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولا

الگوهاي کاراي مديريت دانش در زنجيره تامين

ه پژوهي مديريت (پژوهش هاي مديريت)تعداد صفحات :21در سازمان های پیشرفته، دانش مهم ترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. دنیا امروز به سمت بکارگیری سیستم های اثربخش تر حرکت می کند که بدون شک، دانش یکی از اجزای لاینفک چنین سیستم هایی است. مدیران همواره اهمیت مدیریت دانش (KM) را درک کرده اند. سازمانهایی که توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند می توانند به نحو مطلوب از منفعت های بالقوه آنها نهایت استفاده را کسب نمایند. در این پژوهش مولفه های فرایند مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی قرار گرفته اند، ترکیبات ممکن از این مولفه ها و مت