تخريب بنزآلدئيد با استفاده از التراسونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تخريب بنزآلدئيد با استفاده از التراسونيک :


تعداد صفحات : 8

بنزآلدئید یک ترکیب سمی برای انسان و محیط زیست به شمار می­آید. تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید در محلول آبی به وسیله یک سونیکیت آزمایشگاهی انجام شد. اثر پارامتر­های مهم مثل pH محلول, زمان, فرکانس و دامنه ارتعاش دستگاه التراسونیک روی تخریب سونوشیمیایی بنزآلدئید مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخریب بنزآلدئید با افزایش pH محلول کاهش و با افزایش زمان, فرکانس و دامنه ارتعاش التراسونیک افزایش می­یابد.

لینک کمکی