حذف رنگ راکتيو آبي 21 از محلول‌هاي آبي با استفاده از فرآيند التراسونيک و هيدروژن پراکسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حذف رنگ راکتيو آبي 21 از محلول‌هاي آبي با استفاده از فرآيند التراسونيک و هيدروژن پراکسيد :


تعداد صفحات : 8

تحقیق حاضر, کارایی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته التراسونیک (US), هیدروژن پراکسید (H2O2) و کاربرد هم­زمان التراسونیک/ هیدروژن پراکسید (US/H2O2)را درحذف رنگ راکتیو آبی 21 بررسی می­کند.آزمایشات تجربی به منظور بررسی اثر حذف رنگ توسط US با در نظر گرفتن اثر پارامترهایی نظیر قدرت و فرکانس دستگاه اولتراسونیک, pHو غلظت اولیه رنگ انجام شد. نتایج آزمایشات نشان داد که در قدرت kW 60 و فرکانس kHz 1 و در محیط­های اسیدی و خنثی و در غلظت­های پائین رنگ, بیش­ترین میزان تخریب رنگ با سیستم US اتفاق می­افتد. حذف رنگ توسط H2O2 به­دلیل تولید رادیکال­های هیدوکسیل فراوان توسط آب اکسیژنه, در مدت زمان بسیار کوتاهی در محیط­های خنثی و قلیائی رخ می­دهد. هم­چنین استفاده از سیستم US/H2O2منجر به حذف صدرصدی رنگ شد.

لینک کمکی