خلاقيت در بازاريابي داخلي با رويکرد بهبود عملکرد (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خلاقيت در بازاريابي داخلي با رويکرد بهبود عملکرد (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب) :


تعداد صفحات : 32

هدف: هدف این پژوهش, ارایه مدل مفهومی خلاقیت در بازاریابی داخلی با رویکرد بهبود عملکرد در صنعت آب و فاضلاب است. روش: روش تجزیه و تحلیل این پژوهش روش ساختاری تفسیری (ISM) بود که با استفاده از این روش, تجزیه و تحلیل مدل ارایه شده انجام پذیرفت. یافته‌ها: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نظام جامع انگیزشی, نگرش اقتصادی به صنعت آب, نظام جامع سرمایه های انسانی, نظام شایستگی در انتصابات, چشم‌انداز و تدوین استراتژی و مدیریت فرآیندها در ناحیه پیوندی نمودار قدرت نفوذ- وابستگی این روش تحلیلی قرار گرفته اند که نشان دهنده آن است که متغیرهای این ناحیه قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند. نتیجه گیری: در نهایت ابعاد فوق جز متغیرها یا همان ابعاد کلیدی بازاریابی داخلی محسوب می شوند و باید به منظور پیاده سازی بازاریابی داخلی در صنعت آب و فاضلاب به آنها اهتمام ویژه ای داشت.

لینک کمکی