مطالعه اکومورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه دارويي آنغوزه (Ferula assafoetida L.) در رويشگاه‌هاي جنوب‌غربي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه اکومورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياه دارويي آنغوزه (Ferula assafoetida L.) در رويشگاه‌هاي جنوب‌غربي کشور :


تعداد صفحات : 2

آنغوزه (Ferula assafoetida L.) گیاه دارویی است که به‌دلیل وجود ترکیبات شیمیایی مختلف استفاده از آن از قدیم‌الایام در مناطق مختلفی از ایران معمول بوده است. هدف از این پژوهش معرفی این گیاه و شناخت ویژگی‌های اکولوژیک از قبیل موقعیت جغرافیایی, میزان پتاسیم, سدیم, فسفر, نیتروژن, اسیدیته و بافت رویشگاه آن و چگونگی توزیع تنوع گیاه از دیدگاه خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک میان سه جمعیت فاصله‌دار از استان‌های فارس, کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان بود. به این منظور, گیاه آنغوزه و نمونه‌های خاک از زیستگاه‌های طبیعی هر سه استان جمع‌آوری و ویژگی‌های مورفولوژیک مانند ارتفاع بوته, طول و عرض برگ, قطر ساقه, وزن خشک و تر و صفات فیزیولوژیک شامل میزان کلروفیل, کربوهیدرات‌ها, پروتئین, فسفر, پتاسیم, سدیم اندام هوایی گیاه مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که رویشگاه خوزستان از لحاظ درصد رس, نیتروژن و فسفر دارای خاکی غنی نسبت به دو رویشگاه دیگر می‌باشد. همچنین نتایج بررسی‌های مورفولوژیک گیاه آنغوزه در این رویشگاه حاکی از بیشتر بودن میانگین صفات وزن تر و خشک, ارتفاع گیاه, طول و عرض برگ و قطر ساقه بود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا در هر سه رویشگاه طول و عرض برگ, وزن خشک و تر و ارتفاع گیاه کاهش و قطر ساقه افزایش یافت. همچنین با افزایش ارتفاع از سطح دریا, صفاتی مانند فسفر, سدیم گیاه کاهش و صفاتی مانند پتاسیم, کربوهیدرات, کلروفیل و پروتئین برگ افزایش یافت.

لینک کمکی