اثر تيمار گلايسين بتائين در کاهش آسيب سرما بر ميوه انار در طول انبارماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر تيمار گلايسين بتائين در کاهش آسيب سرما بر ميوه انار در طول انبارماني :


تعداد صفحات : 12

گلایسین بتائین یکی از ترکیبات تنظیم کننده می‌باشد که نقش مهمی در سپری کردن تنش سرما در میوه‌ها ایفا می‌نماید. در این مطالعه, میوه‌های انار در مرحله رسیده شدن و پس از برداشت بوسیله غلظت‌های مختلف گلایسین بتائین (0, 5, 25 و 50 میلی‌مول) تیمار شده و به‌مدت 28 روز در دمای 1 درجه سانتی‌گراد که القا ‌کننده تنش سرما بود ذخیره‌سازی شدند. با تیمار میوه‌ها بوسیله گلایسین بتائین علائم آسیب سرما, محتوای‌ مالون دی‌آلدهید و نشست الکترولیت به‌طور چشمگیری کاهش و مقدار اسیدآمینه پرولین افزایش پیدا کرد. تیمار میوه انار بوسیله گلایسین بتائین فعالیت آنزیم فنل‌آلانین‌آمینولیاز را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. در کل نتایج بدست‌آمده در این مطالعه نشان داد که گلایسین بتائین پتانسیل کاهش دادن علائم تنش سرما را دارا می‌باشد.

لینک کمکی