ارزيابي مکان گزيني حقوقي کاربري هاي اصلي شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي شهر بابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي مکان گزيني حقوقي کاربري هاي اصلي شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي شهر بابل) :


تعداد صفحات : 17

تحلیل کاربری اراضی شهری چگونگی استفاده از توزیع , حفاظت , ساماندهی مکانی- فضایی فعالیت ها و عملکردی های شهری را بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری, بررسی می کند. امروزه با توجه به رشد نابسامان کالبدی و بی تعادل شهرها, برای ارتقای کیفیت شهرنشینی و تعادل بخشی, ساماندهی و بهینه گزینی کاربری های اراضی شهری, از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. گسترش سریع نواحی شهری و در پی آن, اتخاذ سیاست کاربری اراضی, مقوله کاربری شهری را به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه‌های تعیین کننده در مسائل شهری کشور مورد توجه قرار داده است؛ لیکن به دلیل تنوع پراکنش کاربری شهرها و تأثیرپذیری کاربری ها از متغیرهای مختلف, تحلیل و تبیین آن همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. بنابراین با شناخت و بکارگیری روشهایی که بتواند به چنین مهمی کمک نماید, گام مطلوبی برای استغنای ادبیات چهره‌آرایی کشور برداشته خواهد شد. بررسی فرآیند تحولات ساختار فضایی شهر بابل نشان می دهد که در سالهای قبل از1300 هـ ش محلات مختلف این شهر براساس ویژگی های قومی, صنفی و مذهبی شکل گرفته و از رشد ارگانیک برخوردار بوده است. اما به نظر می رسد در سالهای اخیر اجرای سیاست های عمرانی, بدون اندیشه و انطباق با واقعیات موجود, باعث رشد کالبدی و افزایش جدایی گزینی فضایی در بین محلات این شهر گردیده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و همچنین استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گرفته و از نوع کاربردی است, نشان میدهد در تخصیص کاربری های شهری, توجه لازم انجام نگرفته است.

لینک کمکی