سطح‌بندي محلات شهري در برخورداري از شاخص‌ قابليت پياده‌روي (نمونه مطالعاتي: محلات 27گانه منطقه يک کلانشهر رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سطح‌بندي محلات شهري در برخورداري از شاخص‌ قابليت پياده‌روي (نمونه مطالعاتي: محلات 27گانه منطقه يک کلانشهر رشت) :


تعداد صفحات : 26

یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر مورد توجه برنامه‌ریزان و طراحان شهری و محققان علوم پزشکی بوده است, سلامت عمومی جامعه می‌باشد. تشدید روزافزون اهمیت معضل سلامتی در جامعه شهری, موجب گردید تا در محافل علمی, بر نقش طراحی جنبه‌های کالبدی محیط, بر میزان قابلیت پیاده‌روی محیط و فعالیت بدنی شهروندان تأکید گردد. در این ارتباط, توافق محققان علوم شهری بر این است که ساختار کالبدی توسعه پراکنده, با تشویق بیشتر به استفاده از اتومبیل, مانع پیاده‌روی و دیگر فعالیت‌های بدنی می­شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش, توصیفی-تحلیلی بوده و در آن گردآوری داده‌ها در رویکرد عینی با استفاده نرم‌افزارهای GIS, Auto cadوDepth map صورت گرفته‌است. در این راستا با مروری بر پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینه ارتباط فرم شهر و تحرک‌پذیری, به شناخت شاخص‌های تاثیرگذار فرم شهر در ارتقا قابلیت پیاده‌روی محیط محله‌ای, پرداخته شد و هفت شاخص تراکم مسکونی, تنوع, اتصال, مجاورت, متوسط سطح بلوک, برخورداری خیابان‌ها از پیاده‌رو و تراکم تجاری(سطح اشغال خرده‌فروشی‌ها) ؛ به عنوان شاخص‌های کالبدی- محیطی موثر در ارتقا قابلیت پیاده‌روی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عینی شاخص‌های اولیه قابلیت پیاده‌روی, هدف اصلی پژوهش یعنی سطح بندی محلات 27گانه منطقه یک شهر رشت را از نظر برخورداری از این شاخص کلی بدست داد. مطابق نتایج با فاصله از مرکز شهر به سمت نواحی مرزی, قابلیت پیاده‌روی محلات کاهش می‌یابد و این شاخص در محلات روستا-شهری حومه‌ای شهر, در پایین ‌ترین سطح قرار دارد. همچنین با توجه به فرم شهری, محلات دارای طراحی اولیه و بافت منظم, نسبت به محلات با بافت ارگانیک سنتی و ارگانیک روستایی در سطوح بالاتر این شاخص قرار دارند.

لینک کمکی