بررسي اثرات گردشگري بر تغييرات کاربري اراضي شهري و روستايي (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثرات گردشگري بر تغييرات کاربري اراضي شهري و روستايي (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت) :


تعداد صفحات : 21

هدف این تحقیق بررسی و تحلیل نقش گردشگری در بروز تغییرات کاربری زمین در نواحی روستایی و شهری شهرستان کلاردشت می­باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش است. داده­های این تحقیق از طریق مشاهدات میدانی, مصاحبه و تصاویر ماهواره­ای گردآوری شده است و برای تولید نقشه پوشش اراضی و آشکارسازی تغییرات, از تصاویر ماهواره­ای لندست مربوط به سال­های 1366, 1388, 1390و 1394 استفاده شد. فرآیند پردازش تصاویر از جمله تولید لایه­های رستری از طریق نـرم‌افزار Erdas 2014 صورت گرفت سپس از طریق نرم‌افزار, ArcGis 10.4 , نقشه­های موضوعی تولید شد. نتایج حاصل ار مشاهدات میدانی, مصاحبه و تصاویر ماهواره­ای نشان می­دهد که بخش زیادی از اراضی زراعی, باغات و جنگلی ناحیه مورد مطالعه در طی سال­های1366 تا 1394تغییر کاربری یافته و تبدیل به کاربری ساخته شده نظیر کاربری خانه­های دوم, کاربری خدماتی و مانند آن گردیده است که از عوامل اصلی محرک و فشار در بروز تغییرات کاربری اراضی, توسعه گردشگری کنترل نشده بوده است به طوری که توسعه گردشگری با طرح تقاضا در زمینه خرید زمین و ساخت‌‌ خانه دوم به همراه بورس بازی گسترده املاک و رشد تسهیلات و خدمات مرتبط با بخش گردشگری, در غیاب مدیریت کارآمد و ضعف­های جدی در اجرای قوانین و مقررات در ایجاد این تغییرات نقش اساسی‌ داشته است.

لینک کمکی