آناليز تخريب پيشرونده در قاب هاي خمشي فولادي با بررسي حساسيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آناليز تخريب پيشرونده در قاب هاي خمشي فولادي با بررسي حساسيت :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

خرابی پیش رونده به گسترش یک آسیب موضعی اولیه در درون سازه اطلاق می شود که به دنبال آسیب موضعی در اثر حذف یک یا چند عضو باربر, خرابی به صورت زنجیره ای در سازه گسترش می یابد و باعث خرابی بخشی از سازه یا کل سازه می گردد. در بحث خرابی پیش رونده تعیین المانی که بیشترین پتانسیل ایجاد خرابی پیش رونده را دارا می باشد, اهمیت دارد, در این مقاله به بررسی موقعیت ستون بحرانی در پلان 15 و 20 طبقه به صورت سه بعدی مدل سازی شده اند. برای تعیین المان کلیدی در این نوع پلان ها, ستون ها در موقعیت های مختلف حذف شده و سازه ها تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی افزاینده قایم قرار گرفته اند. براساس مقادیر ظرفیت باربری سازه, شاخص حساسیت محاسبه شده و المانی که بیشترین مقدار شاخص حساسیت را دارا باشد به عنوان المان کلیدی در خرابی پیش رونده تعیین می شود. نتایج شکل, ستون مرکزی بحرانی ترین ستون در خرابی پیش رونده می باشد. علاوه بر این نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهند که در پلان در سازه هایی با ارتفاع بیشتر, حذف ستون می تواند شرایط بحرانی تری از نظر خرابی پیشرنده به وجود آورد.

لینک کمکی