آسيب پذيري ساختمان هاي کوتاه مرتبه بتن مسلح با آلياژهاي هوشمند حافظه دار با استفاده از منحني هاي شکنندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آسيب پذيري ساختمان هاي کوتاه مرتبه بتن مسلح با آلياژهاي هوشمند حافظه دار با استفاده از منحني هاي شکنندگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران,معماري و شهرسازي ايران معاصر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی نزدیک به یک دهه می باشد که در طراحی و بهبود رفتار ساختمان های بتنی مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه از عمده مزایای ساختمان های بتن مسلح با آلیاژهای حافظه دار شکلی خاصیت فوق الاستیک بودن آنها و امکان برگشت تغییر مکان های غیر ارتجاعی سازه می توان اشاره نمود, لیکن در این مقاله به اثر بهبود بخشی کاربرد این آلیاژها در ساختمان های بتنی پرداخته شده است. در این راستا به بررسی تاثیرات آلیاژهای حافظه دار شکلی به عنوان میلگرد طولی در سازه های کوتاه مرتبه پرداخته شده است. برای هر ساختمان سه آرایش متفاوت میلگرد شامل حالت تماما میلگرد فولادی, حالت میلگرد آلیاژ حافظه دار شکلی در محل ناحیه مفصل پلاستیک تیرها و میلگردها فولادی در سایر نواحی و حالت میلگرد آلیاژ حافظه دار شکلی در تمام طول تیرها در نظر گرفته شد. در کلیه حالات فوق در ستون ها از میلگرد فولادی به جهت اقتصادی استفاده شده است. در ادامه به تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده با بررسی پارامترهای دریفت حداکثر, دریفت پسماند, و برش پایه پرداخته شد و منحنی های شکنندگی برای هر یک از حالات های ساختمان های مذکور ترسم شد. نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع هستند که وجود آلیاژ حافظه دار در ساختمان های بتن مسلح موجب کاهش برش پایه و دریفت پسماند سازه خواهند گردید.

لینک کمکی