آرمان شهر اسلامي ( کنکاشي بر ويژگي هاي شهر اسلامي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آرمان شهر اسلامي ( کنکاشي بر ويژگي هاي شهر اسلامي ) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران,معماري و شهرسازي ايران معاصر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

از دیرباز بسیاری از اندیشمندان الگوهای مختلفی را برای شهر ایده آل ارایه داده اند, در این نوشتار با هدف بررسی فاکتورهای موثر شهری در معماری اسلامی, ضمن تعریف هویت و هنر قدسی, هویت و هنر ایرانی اسلامی, شهر اسلامی و نهایتا آرمانشهر به بیان ویژگی معماری دوران اسلامی می پردازیم. مقاله حاضر در تلاش است تا به این پرسش پاسخ بدهد که ویژگی های آرمان شهر اسلامی چیست و با چه معیارهایی می توان ویژگی های های آرمان شهر اسلامی را از ویژگی های دیگر شهرها از نظر هویت ارزیابی نمود, بنابراین ضمن بررسی برخی از دیدگاه های نظریه پردازان مختلفی چون نصر, نوربرگ شولتز, بورکهات, نقی زاده و نقره کار نیم نگاهی نیز به دیدگاه اسطوره ای فلاسفه یونانی نسبت به آرمانشهر می اندازیم. در نهایت نیز به بیان نخستین اندیشه تفکر اسلامی از دیدگاه حکیم مسلمان ابونصر فارابی می پردازیم. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که فصل مشترک یافته های حاصل از این پژوهش دستیابی به سعادت و رضایت افراد شهر از مدینه فاضله و برآورده شدن نیازهای آنها در سایه نظام حاکم به این شهر آرمانی است.

لینک کمکی