مقاله مصرف نمايشي خريد در بين خانواده‌هاي شهر تهران (مطالعه‌ي موردي مناطق 1، 7 و 19)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مصرف نمايشي خريد در بين خانواده‌هاي شهر تهران (مطالعه‌ي موردي مناطق 1, 7 و 19) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :45

امروزه, با تجربه‌ی مدرنیته و صنعتی‌شدن جوامع, نیازهای انسان در حال گسترش بوده و با افزایش چشم‌وهم‌چشمی در بین خانواده‌ها, بیشتر مصارف واقعی جای خود را به مصرف نمایشی داده است. مصرف نمایشی, پیامدهای متعددی برای فرد, خانواده و جامعه دارد که نظر به اهمیت موضوع, این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و نظریه‌های وبلن, بوردیو, ایناکون و دیگران و اینگلهارت, عوامل اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی مؤثر در مصرف نمایشی خرید در بین 384 نفر از خانواده‌های مناطق 1, 7 و 19 شهر تهران را بررسی کرده است. یافته‌ها نشان داد مصرف نمایشی در بین بیش از یک سوم خانواده‌ها بالاست که در این بین, خانواده‌های مناطق 1, 19 و 7 به ترتیب بیشترین میزان مصرف نمایشی را دارند. در ضمن, متغیرهای مادی‌گرایی, سرمایه‌ی فرهنگی, جهت‌گیری منزلتی, سرمایه‌ی اقتصادی, منزلت اجتماعی و پای‌بندی دینی به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را در مصرف نمایشی خانواده‌ها دارند. همچنین, از نظر کیفیت تأثیرگذاری, متغیرهای مستقل شش‌گانه سه نوع تأثیر در مصرف نمایشی خانواده‌ها دارند: اثر مستقیم (مادی‌گرایی), اثر غیرمستقیم (جهت‌گیری منزلتی) و هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم (سرمایه‌ی اقتصادی, سرمایه‌ی فرهنگی, منزلت اجتماعی و پای‌بندی دینی). یافته‌ها دلالت بر آن دارد که مصرف نمایشی در شهر تهران, برخلاف نظر وبلن, دیگر مختص طبقات مرفه و بالای جامعه نیست و به‌مرور در بین سایر طبقات جامعه نیز رو به رشد است و تمام طبقات جامعه به نوعی درگیر مصرف نمایشی‌اند.

لینک کمکی