مقاله عوامل آرامش خانواده در سبک زندگي امام علي (ع) و حضرت فاطمه (س)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل آرامش خانواده در سبک زندگي امام علي (ع) و حضرت فاطمه (س) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :46

امروزه, یکی از آسیب‌های جدی فراروی جامعه ناپایداری و تزلزل در خانواده‌ها و فقدان آرامش و روابط مستحکم است که در صورت غفلت, ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره‌ی جامعه‌ی اسلامی وارد خواهد کرد. حال آنکه تأسی به نمونه‌های خانواده‌ی تراز اسلامی به ویژه زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) می‌تواند بسیاری از معضلات موجود در خانواده‌ها را مرتفع سازد. در این نوشتار, ابتدا با مروری اجمالی به چیستی «آرامش خانواده» از منظر قرآن کریم, با نگاهی اجتماعی و تکیه بر روش داده‌کاوی متون و تحلیل اسناد موجود در خصوص سبک زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س), مؤلفه‌های آرامش خانوادگی احصا و تبیین می‌شود. از نگاه قرآن دو مؤلفه‌ی کلان «آرامش» و «مودت و رحمت» ارکان اساسی یک خانواده مستحکم هستند و بر همین مبنا مصادیق و زیرمؤلفه‌های مربوط به آرامش در زندگی خانوادگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) استخراج و تشریح شده است.

لینک کمکی