مقاله ارزيابي و پهنه‌بندي کيفيت آب درياچه‌ زريوار با استفاده از شاخص‌هاي کيفي NSFWQI OWQI, CWQI,

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي و پهنه‌بندي کيفيت آب درياچه‌ زريوار با استفاده از شاخص‌هاي کيفي NSFWQI OWQI, CWQI, :
تعداد صفحات :17

فراهم کردن آب تمیز و مناسب برای اهداف شرب و کشاورزی و موجودات زنده اکوسیستم بسیار ضروری می‌باشد. بنابراین, ارزیابی کیفی منابع آب با استفاده از شاخص‌های کیفی به‌عنوان یکی از روش‌های بسیار مناسب در مدیریت پهنه‌های آبی و داشتن یک برنامه منظم برای حفاظت کیفی منابع آب و جلوگیری از آلودگی آن ضروری می‌باشد. در این تحقیق, برای بررسی کیفیت آب دریاچه‌ تالابی زریوار (زریبار) از شاخص‌های مؤسسه‌ ملی بهداشت آمریکا (NSFWQI) با به‌کارگیری 9 پارامتر کیفی, شاخص اورگان (OWQI) با استفاده از 8 پارامتر و شاخص کیفی کانادا (CWQI) با کاربرد 22 پارامتر اصلی استفاده شده است. شاخص‌های NSFWQI و OWQIبرای میانگین کل دریاچه, ایستگاه‌های هفت‌گانه و برای دور مطالعه هشت ماهه و شاخص CWQI برای کل دریاچه در طول هشت ماه به کار برده شده است. نقشه پهنه‌بندی دریاچه زریوار از نظر شاخص‌های NSFWQI و OWQIنشان می‌دهد که آب دریاچه زریوار با توجه به شاخص NSFWQI در محدوده‌ کیفی متوسط و از نظر شاخص OWQI, در محدوده‌ بسیار بد قرار می‌گیرد. کیفیت آب دریاچه از نظر شاخص CWQI, به‌طورکلی بد, برای آشامیدن خوب, برای آبزیان بد و برای تفریح, آبیاری و استفاده‌ی احشام, عالی می‌باشد.

لینک کمکی