مقاله ارزيابي تناسب اراضي براي کاربري توريسم با استفاده از GIS (مطالعه موردي: منطقه تنگ سولک بهميي، کهگيلويه و بويراحمد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تناسب اراضي براي کاربري توريسم با استفاده از GIS (مطالعه موردي: منطقه تنگ سولک بهميي, کهگيلويه و بويراحمد) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :124

اکوتوریسم, سفری مسوولانه و بازدید از مناطق طبیعی به منظور برخورداری و احترام به طبیعت با هرگونه ویژگی تاریخی و یا فرهنگی جدید مرتبط به آن میباشد؛ به طوری که به حفظ منطقه کمک کرده, کمترین تأثیر منفی را داشته و از لحاظ اجتماعی- اقتصادی, برای ساکنان منطقه سودآور است. این مطالعه با هدف شناسایی توان اکولوژیکی تنگ سولک با مساحتی بالغ بر2322 هکتار برای کاربری اکوتوریسم, به روش تجزیه و تحلیل سیستمی )منطق بولین( و براساس مدل اکولوژیکی توریسم مخدوم انجام شده است. برای انجام این تحقیق, ابتدا منابع محیطزیستی منطقه شناسایی شد, سپس با تلفیق و رویهمگذاری لایههای اطلاعاتی در محیط GIS و براساس مدل اکولوژیکی کاربری تفرج گسترده و متمرکز مخدوم, مناطق مستعد برای انواع اکوتوریسم مشخص شد. نتایج نشان میدهد: 85/133 هکتار از منطقه مناسب برای تفرج متمرکز طبقه 2 و 51/058 هکتار مناسب برای تفرج گسترده طبقه 2 تشخیص داده شده است.

لینک کمکی