مقاله ارزيابي عملکرد شهرداري آمل در راستاي تحقق توسعه ‌پايدار شهري با تاکيد برحفظ و نگهداري فضاي سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد شهرداري آمل در راستاي تحقق توسعه ‌پايدار شهري با تاکيد برحفظ و نگهداري فضاي سبز :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

امروزه با توسعه شهرها و نیاز به زمین و مسکن در سطح شهرها, شاهد تخریب و تغییر کاربری فضای ‌سبز هستیم. بنابراین, باید به‌صورت دوره‌ای به ارزشیابی فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط با این کاربری پرداخت, تا در این راستا قوانین و تصمیم‌سازی در زمینه حفظ و گسترش فضای سبز تنظیم و ساماندهی شود. این پژوهش, توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. روش گرد‌آوری اطلاعات -روش اسنادی و میدانی؛ در سطح شهرداری و شهر آمل؛ در خصوص تغییر کاربری‌های فضای‌ سبز از سال 1390-1385 می‌باشد و از نرم‌افزار GIS, AutoCAD و Excel برای تجزیه و تحلیل کاربری فضای ‌سبز در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که طی دوره زمانی 90-1385, تغییر کاربری باغ اولویت 1 با وسعت 376616 مترمربع و چهار قطعه زمین به وسعت 9473 مترمربع با کاربری پارک که در مجموع وسعت آنها 387279 مترمربع صورت گرفته است. با توجه به اهمیت سلامتی و امنیت در سطح جهانی و ارتباط آن با وضیعت فضای ‌سبز, در منطقه مورد مطالعه حفظ و گسترش کاربری فضای‌سبز در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. بنابراین, پیشنهاد می‌شود که بر اجرای صحیح قوانین مربوط به کاربری اراضی فضای‌سبز شهری, نظارت صورت گیرد و با ارایه ضوابط مناسب و بهره‌گیری از الگو متراکم سازی و اختلاط کاربری در داخل و محدوده شهر, در چارچوب سیاست‌های محیط‌زیستی از نابودی اراضی کشاورزی و باغی در پیرامون شهرها جلوگیری شود.

لینک کمکی