مقاله بررسي عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعي زندگي جوانان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعي زندگي جوانان شهر تهران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :36

تحقیق حاضر به انواع مخاطراتی که جوانان در عصرکنونی با آن مواجه هستند, پرداخته است. مخاطره به تصمیماتی که در لحظات ‏سرنوشت­ساز گرفته می­شود, اطلاق می­شود. مخاطرات اجتماعی از منظرهای مختلف مورد بررسی ‏قرار گرفت و از آن میان, دیدگاه آنتونی گیدنز و آلریش بک به­عنوان نظریه محوری انتخاب شد. مخاطره ‏اجتماعی, پیامد ناخواسته تصمیمات افراد است که در شرایط آگاهی و یا عدم آگاهی صورت می­گیرد. انواع مخاطراتی که جوانان در این دوران با آن رو به رو هستند, عبارت اند از: رفتارهای پرخطر, رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون, مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و مخاطرات مثبت. برخی از این مخاطرات, آثار سویی بر زندگی آنان دارند و برخی دیگر می­توانند زندگی آنان را متحول کنند. بدین­ترتیب, افراد با آگاهی ازانواع مخاطرات می­توانند واکنش مناسبی از خود نشان دهند. جمعیت نمونه پژوهش, 330 نفر از جوانان (18-30 ساله) دو منطقه شهر تهران بودند که اطلاعات لازم با استفاده از فن پیمایش و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد و داده ها نیز بوسیله نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند. نتایج نشان می­دهد متغیرهای بازاندیشی هویت ‏شخصی, جهانی­شدن و فردی شدن از ‏عوامل تاثیرگذار بر انواع مخاطرات اجتماعی هستند که تصمیم افراد تحت تاثیر این عوامل ممکن است به پیامدهای نامطلوبی منتهی می­گردد. بین متغیر بحران­های جهانی و انواع مخاطرات اجتماعی رابطه­ای مشاهده نشد. در مقابل مخاطرات منفی, مخاطراتی نیز وجود دارند که دارای پیامدهای مطلوب بر افراد هستند و می­توانند به­عنوان موتور پیشرفت و توسعه هر جامعه و کشوری درنظر گرفته شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه بین مخاطرات مثبت و جهانی­شدن معنادار می­باشد. همچنین, بین بازاندیشی هویت شخصی با مخاطرات مثبت رابطه معکوس وجود دارد.

لینک کمکی