مقاله پيش‌بيني موفقيت کشورهاي شرکت‌ کننده در بازي‌هاي المپيک 2016 ريودوژانيرو با استفاده از روش هوشمند شبکه‌هاي پرسپترون چندلايه (MLP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني موفقيت کشورهاي شرکت‌ کننده در بازي‌هاي المپيک 2016 ريودوژانيرو با استفاده از روش هوشمند شبکه‌هاي پرسپترون چندلايه (MLP) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

حسین زارعیان[1] علیرضا الهی[2] نصرالله سجادی[3] امین قاضی زاهدی[4] تاریخ دریافت مقاله: 1/11/1393 تاریخ پذیرش مقاله:7/3/1394 پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی­های المپیک 2016 ریودوژانیرو با استفاده از روش­ هوشمند MLP انجام شد. این پژوهش, در دو مرحله کیفی (تعیین شاخص­ها) و کمی (جمع آوری داده­های مربوط به کشورهای منتخب) صورت گرفت. در مرحله اول , مصاحبه­های کیفی نیمه­ساختارمند و عمیق با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به صورت غیرتصادفی هدفمند تا حد اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص­ها, اطلاعات شاخص­های انتخاب شده - شاخص­های 22 گانه اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی, فناوری و ورزشی (PEST+S)- برای 42 کشور منتخب به صورت غیرتصادفی در دسترس در بازه زمانی 40 ساله از بازی­های المپیک 1976 مونترال تا 2012 لندن جمع­آوری گردید. در مرحله بعد, از آزمون مدل مفهومی شبکه­های پرسپترون چندلایه (MLP) برای مقایسه شاخص­های 22 گانه ایران با مقادیر واقعی در سال 2012 استفاده شد. نتایج نشان داد در مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر پیش­بینی شده در سال 2012, روش MLP از خطای پایینی در پیش­بینی شاخص­های 22 گانه برخوردار است. همچنین, در خصوص مقایسه رتبه واقعی و رتبه پیش­بینی شده 42 کشور منتخب در سال 2012, روش MLP از ضریب خطای مطلق میانگین پایینی (4629/0) برخوردار بود. در مرحله نهایی, شاخص­های 22 گانه در سال 2016 تخمین زده شد و رتبه کشورهای منتخب در المپیک 2016 ریودوژانیرو پیش­بینی شد. با استناد به نتایج تحقیق, کشورهای ایالات متحده آمریکا, چین و انگلستان در بازی­های المپیک 2016 در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت. همچنین ایران نیز در بین تیم­های شرکت کننده در جایگاه 21 قرار خواهد گرفت. به طور کلی, با استفاده از الگوی شبکه­های عصبی, برای سیاستگذاران ورزش کشورها این امکان فراهم است تا از شاخص­ها و مولفه­های شناسایی شده در برنامه­ریزی­های آتی خود جهت شرکت موفق­تر در بازی­های المپیک استفاده نمایند.

لینک کمکی