مقاله هويت‌يابي جوانان و بسترهاي فراسنتي اوقات فراغت: ارائه‌ي طرح‌واره نظري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله هويت‌يابي جوانان و بسترهاي فراسنتي اوقات فراغت: ارائه‌ي طرح‌واره نظري :
تعداد صفحات :33

چکیده مقاله حاضر در تلاش است تا با رویکردی کیفی به هویت‌یابی جوانان (دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان شهر شیراز) بپردازد. روش‌شتاسی مورد استفاده نظریه زمینه‌ای است. داده‌ها به کمک مصاحبه عمیق و ساختارنیافته جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها هفت مقوله بدست آمد که عبارتند از: 1- فضای مجازی در حال چیره شدن, 2- فراغت خطرساز 3- گزینش هم‌ذات پندارانه؛ رسانه‌ها, 4- شکل‌گیری دائقه‌ی پاپ, 5- گزینش مکان: چانه زنی برای هویت 6- مطالعه: کسب معرفت از منابع نوین, 7- اهمیت بدن. مقوله‌ی هسته نیز عبارت است از بازاندیشی و منابع فراسنتی هویت‌یابی در اوقات فراغت. در پایان نیز یک طرح‌واره نظری از پژوهش استخراج گردید.

لینک کمکی