مقاله مصرف رسانه‌اي و اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنيادين سبک زندگي دختران جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مصرف رسانه‌اي و اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنيادين سبک زندگي دختران جوان :
تعداد صفحات :27

هدف مقاله حاضر این است که رابطه بین مصرف انواع رسانه (رسانه داخلی, ماهواره و اینترنت) و نحوه گذران اوقات فراغت به‌ مثابه مؤلفه بنیادین سبک زندگی دختران را شناسایی کند. روش این تحقیق بر اساس نوع داده‌های جمع‌آوری و تحلیل‌شده, کمی است و از فن پیمایش در این مطالعه بهره گرفته شده است. جامع­ آماری شامل کلی دختران ورزشکار حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شهرکرد می‌باشند که از میان آن‌ها, 355 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین مصرف هر سه نوع رسانه و نحوه گذران اوقات فراغت معنا­دار است, با این تفاوت که جهت رابطه بین مصرف رسانه داخلی و اوقات فراغت مثبت, اما جهت رابطه بین میزان مصرف ماهواره و اینترنت با اوقات فراغت معکوس است؛ به عبارت دیگر, با افزایش میزان مصرف رسانه داخلی توسط دختران ورزشکار, نحوه گذران اوقات فراغت آن‌ها نیز بهنجارتر می‌شود, اما هرچه دختران ورزشکار بیشتر از ماهواره و اینترنت استفاده می‌کنند, آن‌ها گرایش به انتخاب نوعی از اوقات فراغت خواهند داشت که با هنجارهای جامعه کنونی ما در تعارض است. همچنین, نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مصرف دو نوع رسانه داخلی و ماهواره قادر هستند, حدود 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته (سبک زندگی) را تبیین نماید.

لینک کمکی