مقاله طراحي نقشه استراتژي با استفاده از مفهوم خانه استراتژي و کپراس فازي در يک شرکت دانش بنيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي نقشه استراتژي با استفاده از مفهوم خانه استراتژي و کپراس فازي در يک شرکت دانش بنيان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :41

هدف اصلی نقشه استراتژی برقراری ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک و ترجمه این اهداف به برنامه های عملیاتی می‌باشد. همچنین جلب مشارکت تمامی کارکنان با مشخص شدن ارتباط هر بخش سازمان با اهداف استراتژیک, از پیامدهای دیگر نقشه استراتژی می‌باشد. این تحقیق با استفاده از روابط علت‌ومعلولی میان اهداف استراتژیک در سطوح مختلف, به ارائه روشی جهت طراحی نقشه استراتژی در یک شرکت دانش‌بنیان پرداخته است. سعی بر آن بوده است تا نقشه استراتژی را در جهت اجرای استراتژی‌ها ارائه کرده و استفاده از آن را با کمک «خانه استراتژی» که مفهومی برخاسته از «گسترش خانه کیفیت» است ساده‌تر کنیم. خواننده ابتدا با مفاهیم کلی آشنا شده و سپس روش های دیمتل و کپراس فازی را مطالعه خواهد کرد و همچنین در پایان نقشه طراحی شده ارائه می گردد.

لینک کمکی