مقاله ارائه رويکرد ترکيبي ANP-DEMATEL فازي براي تحليل عوامل فرا سازماني موثر در بروز فساد اداري و مالي در سازمان‌هاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه رويکرد ترکيبي ANP-DEMATEL فازي براي تحليل عوامل فرا سازماني موثر در بروز فساد اداري و مالي در سازمان‌هاي دولتي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :34

تعدد مصادیق و پیامدهای فساد اداری و مالی, نشانگر این واقعیت است که فساد امری پیچیده و متنوع بوده و مبارزه با آن نیز باید امری مستمر, طولانی و پیچیده باشد. از سوی دیگر, به جهت پیچیدگی موضوع فساد اداری و مالی و عوامل متعدد فردی, سازمانی و فراسازمانی تاثیرگذار در بروز آن و نیز به دلیل پیامدهای منفی بسیاری که فساد اداری و مالی از جنبه‌های مختلف به همراه دارد, هدف این پژوهش شناسایی و تعیین اهمیت عوامل فراسازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی می‌باشد. بدین منظور با گردآوری و بررسی مطالعات انجام شده در حوزه عوامل فراسازمانی موثر در بروز فساد اداری و مالی, زمینه برای شناخت جامع از این عوامل فراهم شد و با تقسیم‌بندی آن‌ها در 4 حوزه فرهنگی و اجتماعی, قانونی, سیاسی و اقتصادی, مصادیق و زیرمجموعه‌های هر کدام از این عوامل به تفکیک مشخص شده و زمینه را برای انجام مطالعات کاربردی در این حوزه برای محققان فراهم آورد. در ادامه از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی استفاده شد. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی روابط میان عوامل شناسایی شد و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی و تعیین روابط میان عوامل, وزن عوامل محاسبه و اهمیت آن­ها مشخص گردید. بدین صورت که, عوامل قانونی در اهمیت اول (با بیشترین وزن) و عوامل سیاسی در اهمیت آخر (با کمترین وزن) قرار گرفتند.

لینک کمکی