مقاله بررسي تأثير گرايش کارآفرينانه بر رشد کسب و کار از طريق برندسازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير گرايش کارآفرينانه بر رشد کسب و کار از طريق برندسازي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

گرایش کارآفرینانه از مفاهیم اصلی در ادبیات کارآفرینی می‌باشد که نقش مهمی در ارتقای عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط ایفا می‌نماید. از طرف دیگر, ضرورت برندسازی نیز که در ادبیات بازاریابی مطرح شده است در سال‌های اخیر توجه فعالان کسب و کار را به خود جلب نموده است. از این رو پژوهش‌ حاضر با هدف مقاله بررسي تأثير گرايش کارآفرينانه بر رشد کسب و کار از طريق برندسازي صورت پذیرفته است. این پژوهش‌ از نظر هدف, کاربردی و از نظر روش, توصیفی-همبستگی می‌باشد. پژوهشگران ابتدا چارچوب نظری برای سازه‌های پژوهش‌ (گرایش کارآفرینانه, برندسازی و رشد کسب و کار) تدوین نمودند که به دلیل چند بعدی بودن مفهوم برندسازی, دو مولفه اصلی آن (جهت‌گیری برند و منابع برند) مورد استفاده قرار گرفت. سپس پرسشنامه‌ای با مقیاس لیکرت پنج نقطه‌ای تدوین شد و بین اعضای نمونه آماری (133 شرکت کوچک و متوسط در شهرک صنعتی یزد) توزیع گردید. داده‌های به دست آمده توسط نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به شیوه کمینه مربعات جزئی تحلیل شد و به کمک تکنیک‌های تحلیل عاملی و تحلیل مسیر, صحت فرضیات مطرح شده مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش‌ حاکی از تأثیر مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار و برندسازی, تأثیر مثبت و معنادار برندسازی بر رشد کسب و کار و نیز رابطه مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار به صورت غیر مستقیم از طریق برندسازی می‌باشد. نتایج تحقیق علاوه بر آنکه از جهت نظری حائز اهمیت می‌باشند و ارتباط بین دو حوزه کارآفرینی و بازاریابی را برقرار می‌سازند, از جهت کاربردی نیز می‌توانند راهگشای فعالان صنعت قرار گیرند

لینک کمکی