مقاله بررسي ادوار نهضت علمي تمدن اسلام در عصر عباسيان از آغاز تا نيمه اول قرن چهارم هجري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ادوار نهضت علمي تمدن اسلام در عصر عباسيان از آغاز تا نيمه اول قرن چهارم هجري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

پیشرفت علمی تمدن اسلامی اگر چه به عقید بسیاری از محققان مخالف با آن, از تمدن‌های پیشین (ایران, روم, مصر و...) نشأت گرفته, ولی باید پیشرفت‌های علمی جهان را مرهون عالمان و اندیشمندان این تمدن بزرگ دانست. با بوجود آمدن این نهضت علمی در عصر عباسی, خدماتی در عرصه علم و دانش و همچنین اختراعات و اکتشافات به مردم جهان تقدیم شد. در این خصوص نیاز بود که با این نوع دانش افزایی تمدن اسلامی در عصر عباسی بیشتر آشنایی صورت گیرد و در مورد عوامل پیشرفت و افول آن در این دوره مطالبی جمع‌آوری و بیان شود. این ادوار علمی نهضت ترجمه شامل سه دوره است که دور اول در اوایل عصر عباسی و شروع آن در زمان حکومت منصور و پایان آن وفات‌هارون‌الرشید بوده و عصر میانی از زمان حکومت مأمون تا سال 300ه.ق است و عصر افول آن از سال 300 هجری تا نیم اول قرن چهارم هجری ادامه داشته است.

لینک کمکی