مقاله نگرشي به نظريه جامعه شناسي عصبيت، ابن خلدون در تشکيل جامعه و حکومت هخامنشيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگرشي به نظريه جامعه شناسي عصبيت, ابن خلدون در تشکيل جامعه و حکومت هخامنشيان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :38

حکومت هخامنشیان حکومتی بود که از حدود سال 700 قبل از میلاد در جنوب غربی ایران تأسیس شد. حکومت هخامنشیان بعد از مادها دومین حکومت ایرانی بود که تشکیل شد. اما امپراتور هخامنشیان فراتر از مرزهای ایران رفت و حدود سه چهارم جهان را تسخیر کرد. حکومت هخامنشیان حکومت قبیله­ای بود که بر اساس ویژگی­ها, خصلت­ها و اصالت­های طوایف پارسی تأسیس شد. حسب­هایی که حدود 370 سال باعث دوام حکومت آنها شد. ابن خلدون با استفاده از این ویژگی, نظریه عصبیت را در بوجود آمدن حکومت­ها مطرح کرد. در این تحقیق با استفاده از نظریه عصبیت ابن­خلدون, به چگونگی تشکیل, دوام استحکام جامعه و زوال حکومت هخامنشیان با توجه به عصبیت هخامنشیان پرداخته شده است.

لینک کمکی