مقاله چالش‌هاي توسعه گردشگري ورزشي منطقه آزاد ارس با تاکيد بر نظرات مديران و کارشناسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش‌هاي توسعه گردشگري ورزشي منطقه آزاد ارس با تاکيد بر نظرات مديران و کارشناسان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

هدف: این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل مقاله چالش‌هاي توسعه گردشگري ورزشي منطقه آزاد ارس با تاکيد بر نظرات مديران و کارشناسان گردشگری و ورزشی منطقه آزاد ارس به اجرا درآمد. روش‌شناسی: 120 نفر از مدیران و کارشناسان گردشگری و ورزشی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه عوامل توسعه‌ گردشگری ورزشی (95/0=α) استفاده شد. یافته‌ها: با توجه به نتایج, تاثیر عوامل اطلاع رسانی و ارتباطات, تسهیلات زیرساختی, گردشگری و میراث فرهنگی, خدمات ورزشی و تفریحات سالم و تربیت بدنی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس معنی‌دار بود. بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی تفاوت وجود داشت. عوامل موثر بر گردشگری ورزشی به ترتیب اولویت منابع طبیعی, اطلاع رسانی و ارتباطات, تسهیلات زیرساختی, گردشگری و میراث فرهنگی, خدمات ورزشی و تفریحات سالم, تربیت بدنی می‌باشند. نتیجه‌گیری: منطقه آزاد ارس می‌تواند با استفاده بهینه و مناسب از پتانسیل‌های منابع طبیعی, طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع و راهبردی, سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها, بهره‌گیری از فناوری ارتباطات و میزبانی رویدادهای ورزشی به یک قطب گردشگری مهم در حوزه توریسم ورزشی تبدیل شود.

لینک کمکی