مقاله توسعه ورزش روستايي با محوريت ورزش‌هاي بومي و محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه ورزش روستايي با محوريت ورزش‌هاي بومي و محلي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

هدف: هدف عمده این تحقیق, شرح و توصیف کارکردهای مهم ورزش­های بومی و محلی در توسعه ورزش مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه با بهره­گیری از نظریه بنیانی است. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش, کیفی است. جامعه تحقیق شامل تمام افراد روستایی شهرستان کرمانشاه بود. متناسب با طبیعت تحقیقات کیفی که از نمونه­گیری آماری تبعیت نمی‌کند, در این پژوهش از نمونه­گیری هدفمند استفاده شد. معیار توقف نمونه­گیری, تکراری شدن داده­ها یا اشباع اطلاعاتی و عدم دستیابی به داده جدید دیگری بود. یافته‌ها: یافته­های تحقیق نشان داد که آموزش و تمرین مهارت­های مختلف, برخورداری ورزش­های بومی و محلی از تنوع و گوناگونی, سهولت انجام ورزش­های بومی و محلی, پیوند با ساختارهای فرهنگی روستا, قابلیت سازگاری بالا با شرایط جامعه امروزی, جلوگیری از انحرافات اجتماعی در جوانان, وجود زمینه برگزاری جشنواره­های ورزشی بومی و محلی, به عنوان مهم­ترین مزیت ورزش­های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه برای توسعه ورزش روستایی محسوب می­شوند. نتیجه‌گیری: به منظور توسعه ورزش در میان اقشار مختلف جامعه روستایی, پیشنهاد می­شود بازی­ها و ورزش‌های بومی و محلی معرفی و شناسایی شوند و برنامه­ریزی دقیقی در سطح استراتژیک و عملیاتی صورت گیرد تا علاوه بر احیا این ورزش­ها و حفظ اصالت فرهنگ اصیل ایرانی و تداوم آن در سطح جامعه, گامی مؤثر در جهت غنی‌سازی اوقات فراغت روستاییان و خانواده­های آن­ها و ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی روستاییان برداشته شود.

لینک کمکی