مقاله اولويت‌بندي جاذبه‌هاي گردشگري ورزشي در توسعه‌ي توريسم ورزشي استان‌هاي شمالي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت‌بندي جاذبه‌هاي گردشگري ورزشي در توسعه‌ي توريسم ورزشي استان‌هاي شمالي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :26

هدف: شناسایی و اولویت‌بندی منابع موجود اولین گام‌ در توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی است. هدف این تحقیق مقاله اولويت‌بندي جاذبه‌هاي گردشگري ورزشي در توسعه‌ي توريسم ورزشي استان‌هاي شمالي ايران بود. روش‌شناسی: بدین منظور 112 آزمودنی (20 متخصص مدیریت ورزشی, 92 نفر از رئیسان, معاونان و کارشناسان دانشگاه‌ها, ادارات کل تربیت‌بدنی, میراث فرهنگی و شهرداری سه استان مازندران, گیلان, گلستان به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب و به پرسشنامه‌ محقق ساخته پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و در یک مطالعه راهنما ضریب آلفای کرونباخ برابر با 88/0 برای پایایی آن محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کروسکال والیس, یومن ویتنی, تحلیل واریانس و توکی در سطح معنی‌داری 05/0 α=استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد, جاذبه‌های مربوط به برگزاری مسابقات, ورزش‌های آبی‌, تپه‌نوردی و طبیعت‌گردی,کوهنوردی و غارنوردی, گردش در جنگل, آب‌گرم و طبیعت‌درمانی, شکار و صید و ورزش‌های زمستانی به ترتیب از بالاترین اهمیت در توسعه‌ی گردشگری ورزشی استان‌های مورد مطالعه برخوردار هستند. نتیجه‌گیری: با عنایت به یافته‌های تحقیق ,مسئولان سازمان‌های مربوطه باید اهمیت بیشتری به برگزاری مسابقات برای جذب بیشتر گردشگران ورزشی بدهند و مدیران بخش ورزشی با همکاری سایر بخش‌های مربوطه سرمایه‌گذاری بیشتری برای جاذبه‌هایی از قبیل ورزش‌های ساحلی و طبیعت‌گردی انجام دهند.

لینک کمکی