مقاله ظرفيت محوري ستون هاي بتن آرمه تقويت شده با کامپوزيت CFRP طولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ظرفيت محوري ستون هاي بتن آرمه تقويت شده با کامپوزيت CFRP طولي :
تعداد صفحات :21

از جمله روش های پرکاربرد استفاده از کامپوزیت های FRP (Fiber Reinforced Polymer) در مقاوم سازی ستون ها, محصور‌سازی ستون های بتن‌آرمه با استفاده از کامپوزیت با الیاف حلقوی می باشد. با این وجود, در تحقیق حاضر, تاثیر استفاده از کامپوزیت با الیاف در راستای طولی ستون مورد مطالعه قرار گرفته است. در این حالت, وقوع کمانش کلی در کامپوزیت و در نتیجه جدا شدگی آن از سطح بتن, ممکن است باعث عملکرد نامناسب FRP گردد. در تحقیق حاضر, روش شیار‌زنی در نصب کامپوزیت CFRP (CarbonFRP) با الیاف قائم به کار گرفته شد و تاثیر آن در به تاخیر انداختن کمانش CFRP بررسی گردید. بدین منظور 12 ستون بتن آرم دایروی به قطر 150 میلی‌متر و ارتفاع 500 میلی‌متر تحت بارگذاری محوری خالص قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که به کار‌گیری روش شیار‌زنی موجب افزایش قابل ملاحظ ظرفیت باربری ستون تقویت شده با کامپوزیت طولی می گردد. این در حالی است که نصب کامپوزیت به روش متداول نصب سطحی, تاثیر چشمگیری در افزایش بار حداکثر ستون نداشت.

لینک کمکی