مقاله بررسي عملکرد لرزه اي قاب خمشي بتني با مهاربند فلزي تحت زلزله هاي دور و نزديک گسل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد لرزه اي قاب خمشي بتني با مهاربند فلزي تحت زلزله هاي دور و نزديک گسل :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

در این تحقیق عملکرد لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی با دو نوع مهاربند همگرای ویژه و مهاربند کمانش ناپذیر تحت زلزله­های حوزه دور و نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گفته است. برای این منظور قابهای 4, 8, 12 و 16 طبقه برای منطقه با خطر لرزه­خیزی خیلی شدید بر اساس روش آئین­نامه­ای طراحی شده و تحت تحلیل های غیرخطی قرارگرفتند. جهت در نظر گرفتن خصوصیات مختلف زلزله­های نزدیک گسل, 10 رکورد با خصوصیت رو به پارگی گسل و 10 رکورد باخصوصیت حرکت پرتابی انتخاب و نتایج با مشاهدات حاصل از 10 رکورد حوزه دور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش طراحی بکار گرفته شده مناسب بوده و هر دو سیستم خمشی مهاربندی عملکرد قابل قبولی داشتند. برای هر دو سیستم دوگانه زلزله­های حوزه نزدیک, بخصوص با خصوصیت رو به پارگی گسل, خطرناکتر بوده و برخی از رکوردهای این حوزه تغییرمکان­های نسبتاً شدیدی در سازه­ها ایجاد می­کردند. با توجه به میانگین نتایج, برای قاب کوتاه مرتبه سیستم خمشی با مهاربندی همگرای ویژه عملکرد نسبتاً بهتری داشت, در حالیکه برای قابهای متوسط و بلند مرتبه عملکرد مطلوبتر مربوط به سیستم خمشی با مهاربندی کمانش ناپذیر بود.

لینک کمکی