مقاله مقايسه تأثير مساحت و موقعيت گشودگي بر رفتار و ظرفيت نهايي ديوارهاي برشي بتن مسلح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه تأثير مساحت و موقعيت گشودگي بر رفتار و ظرفيت نهايي ديوارهاي برشي بتن مسلح :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

گاهی به دلیل مسائل معماری و محدودیت های موجود در پلان سازه, گشودگی ­هایی مانند در, پنجره و داکت های تأسیساتی در دیوار برشی بتن مسلح ایجاد می گردد که باعث تغییراتی در رفتار, سختی و مقاومت نهایی دیوار برشی بتن مسلح می­گردد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر پارامترهای مساحت و موقعیت گشودگی بر رفتار و ظرفیت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی­های منظم می­باشد. در این تحقیق از نرم­افزار آباکوس برای مدل سازی و بررسی پارامترهای مورد نظر استفاده شده است. برای صحت سنجی نتایج حاصل از نرم­ افزار آباکوس, نمونه­های آزمایشگاهی آگودا در این نرم­افزار مدل­سازی گردیده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. پس از صحت­سنجی نرم­افزار, نمونه هایی دارای یک و دو ردیف گشودگی مشابه باشرایط آزمایش طراحی گردیده و برای تحلیل از آنالیز اجزامحدود بتن آرمه و مدل رفتاری خسارت خمیری[1]در نرم­افزار آباکوس استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مساحت ناحیه مؤثر تحت فشار دیواراز مهم­ترین عوامل تأثیر گذار بر مقاومت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح دارای گشودگی می باشدکه مساحت و موقعیت گشودگی به طور مستقیم باعث تغییر در مساحت این ناحیه می گردند. همچنین می توان نتیجه گرفت , موقعیت گشودگی در مقایسه با مساحت آن پارامتری تأثیرگذارتر در کاهش ظرفیت نهایی دیوارهای برشی بتن مسلح می­باشد. [1]Damage Plasticity

لینک کمکی