مقاله مدل‌سازي اجزاي محدود جهت تخمين ظرفيت خمشي و ميزان بازتوزيع لنگر در اعضاي خمشي سراسري قاب‌هاي بتن مسلح تقويت شده با ورق‌هاي CFRP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل‌سازي اجزاي محدود جهت تخمين ظرفيت خمشي و ميزان بازتوزيع لنگر در اعضاي خمشي سراسري قاب‌هاي بتن مسلح تقويت شده با ورق‌هاي CFRP :
تعداد صفحات :16

بازتوزیع لنگر از جمله ویژگی‌های اعضای خمشی سراسری به شمار می‌رود و تخمین صحیح میزان بازتوزیع لنگر و ظرفیت باربری در قاب‌های سراسری تقویت شده با ورق‌های FRP به مراتب از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. برآورد واقع‌بینانه میزان بازتوزیع لنگر, حتی می‌تواند به طراحی براساس آن, در قاب‌های سراسری تقویت شده با ورق‌های کامپوزیت منتهی شود. لذا مقاله حاضر, با استفاده از روش اجزای محدود, به بررسی تحلیلی ظرفیت خمشی و میزان بازتوزیع لنگر قاب‌های سراسری تقویت شده خارجی با ورق‌های CFRP می‌پردازد. برای این منظور, 6 نمونه آزمایشگاهی شامل 2 نمونه کنترلی تقویت نشده و 4 نمونه تقویت شده, با در نظر گرفتن متغیرهای میزان فولاد طولی, و مقادیر مختلف ورق CFRP در نرم افزار ANSYS مدل‌سازی سه بعدی و تحلیل غیر‌خطی ‌شدند. نتایج حاصل از تحلیل برمبنای این نرم‌افزار, انطباق نسبتاً مناسبی را با نتایج آزمایشگاهی موجود نشان داد. به علاوه توانایی مدل‌سازی اجزای محدود را در تخمین و برآورد ظرفیت خمشی و هم‌چنین میزان بازتوزیع لنگر در این‌گونه قاب‌های تقویت شده به اثبات رساند.

لینک کمکی